Vill du vara med i Grannsamverkan i Grimslöv

 

skriv ut och fyll i nedstående blankett och lämna in i Affären,

 

eller gå till elektronisk formulär, Klicka här