Vi behöver allt stöd vi kan få!


Bidra gärna med en slant till föreningen så vi kan fortsätta göra nytta för samhället.


Medlemsavgift 2020 för


Enskild  150:-

Familj    200:-

Företag  250:-


Sätt in pengar på BG: 5693-9473

eller

swisha till nr: 1231567148


Vill du sponsra oss med större belopp är vi tacksamma!

Om GDPR


De personuppgifter som medlemmar uppmanas att lämna vid betalning av medlemsavgift är namn och adress. Dessa uppgifter sparas i ett medlemsregister och används för att föreningen ska veta hur många medlemmar föreningen har. Registret där medlemsuppgifterna sparas lagras på en säker plats. Uppgifterna ses över av styrelsen varje år och lämnas aldrig till någon utomstående eller för andra ändamål. Om en medlem önskar få information om vilka uppgifter föreningen har registrerade om denne eller vill att dessa uppgifter tas bort från medlemsregistret kan medlemmen kontakta någon i styrelsen via mail till styrelsen@gmif.se .