Skatelövs samhällsförening är en ideell förening som vill verka för att området Skatelöv ska vara en attraktiv plats för dess invånare och besökare. För att kunna utveckla området är föreningen beroende av medlemsavgiften från våra medlemmar.


Bli medlem och stöd vårt arbete!


Medlemsavgift 2023 för


Enskild  150:-

Familj    200:-

Företag  250:-


Vill du sponsra oss med större belopp är vi tacksamma!


Sätt in beloppet på BG: 5693-9473

eller

swisha till nr: 1231567148Ange gärna för- och efternamn samt adress vid betalning.Tack för ditt bidrag!
Om GDPR


De personuppgifter som medlemmar uppmanas att lämna vid betalning av medlemsavgift är namn och adress. Dessa uppgifter sparas i ett medlemsregister och används för att föreningen ska veta hur många medlemmar föreningen har. Registret där medlemsuppgifterna sparas lagras på en säker plats. Uppgifterna ses över av styrelsen varje år och lämnas aldrig till någon utomstående eller används för andra ändamål. Om en medlem önskar få information om vilka uppgifter föreningen har registrerade om denne eller vill att dessa uppgifter tas bort från medlemsregistret kan medlemmen kontakta någon i styrelsen via mail till styrelsen@gmif.se.